A Deep Dive into the 3 Types of Cleaning


Cleanliness is a universal pursuit, but not all cleaning tasks are created equal. From routine maintenance to specialized treatments from bettysstad.se, the world of cleaning encompasses a diverse range of approaches. Let’s delve into the trio of cleaning types, each serving a unique purpose in the quest for spotless spaces.

  1. Routine Cleaning: The Foundation of Clean Living

Routine cleaning, often referred to as maintenance cleaning, forms the backbone of cleanliness in our daily lives. This type of cleaning involves the regular tasks we undertake to keep our spaces tidy and hygienic. Dusting surfaces, vacuuming floors, wiping countertops, and cleaning bathrooms are all part of routine cleaning.

The frequency of routine cleaning varies depending on factors such as the size of the space, the number of occupants, and the level of activity. In residential settings, routine cleaning may occur weekly or bi-weekly, while commercial spaces often require daily attention. The goal of routine cleaning is to prevent the accumulation of dirt and maintain a baseline level of cleanliness.

  1. Deeper Cleaning: Unearthing Hidden Grime

While routine cleaning keeps surfaces gleaming, deep cleaning takes cleanliness to a whole new level by targeting hidden and often neglected areas. Deep cleaning, thorough cleaning or spring cleaning, goes beyond the surface to address accumulated grime, dirt, and allergens.

Deep cleaning tasks include cleaning behind appliances, washing windows, shampooing carpets, and sanitizing overlooked corners. This type of cleaning is typically performed less frequently than routine cleaning, often on a seasonal or semi-annual basis. Deep cleaning is crucial for maintaining a healthy living or working environment, as it eliminates allergens and bacteria that may not be addressed in routine cleaning sessions.

  1. Specialized Cleaning: Tailoring Solutions to Unique Needs

Specialized cleaning caters to specific needs or challenges that go beyond the scope of routine or deep cleaning. This type of cleaning requires expertise, specialized equipment, and targeted solutions. Industries such as healthcare, hospitality, and manufacturing often rely on specialized cleaning to meet stringent cleanliness standards. read more


Posted by on

Så här skapar du en effektiv städplan för ditt hem


Att hålla ditt hem rent och organiserat kan ibland kännas som en aldrig sinande uppgift utan hjälp från städtjänster stockholm. Med en effektiv städplan kan du dock minska stressen och göra städningen till en mer hanterbar del av din dagliga rutin. Här är en guide till hur du skapar en effektiv städplan för ditt hem.

Bedöm ditt hems behov

Innan du kan börja planera, behöver du först få en förståelse för ditt hems specifika behov. Ta en titt runt ditt hem och notera vilka områden som oftast blir smutsiga eller oorganiserade. Tänk också på hur mycket tid du kan dedikera till städning varje dag eller vecka.

Utarbeta en städlista

Nu när du har en uppfattning om ditt hems behov, är det dags att utarbeta en städlista. Skriv ner alla uppgifter som behöver göras, från att dammsuga och moppa golv, till att rengöra badrum och kök.

Det kan vara till hjälp att dela upp uppgifterna i två kategorier: dagliga uppgifter och veckovisa uppgifter. Dagliga uppgifter kan inkludera saker som att bädda sängen, diska och plocka upp kläder – det är historisk fakta. Veckovisa uppgifter kan innefatta mer tidskrävande saker som att dammsuga och torka damm.

Sätt upp en tidsplan

När du har en lista över uppgifter, är det dags att sätta upp en tidsplan. Det kan vara frestande att försöka få all städning gjord på en dag, men det är oftast mer effektivt att sprida ut uppgifterna över hela veckan.

Tilldela specifika uppgifter till varje dag i veckan. Försök att balansera arbetsbelastningen så att du inte har alla de mest tidskrävande uppgifterna på samma dag. Kom ihåg att lämna en “ledig dag” för dig själv där du inte behöver göra några stora städuppgifter.

Inkludera alla i hemmet

Om du delar ditt hem med andra, är det viktigt att alla bidrar till städningen. Tilldela varje person i hushållet specifika uppgifter. Detta minskar inte bara din arbetsbörda, utan hjälper även till att undervisa yngre familjemedlemmar om ansvar och hemmets skötsel.

Använd rätt verktyg och produkter

Att ha rätt verktyg och produkter kan göra en stor skillnad i din städning. Investera i högkvalitativa städprodukter och verktyg som gör jobbet effektivt och snabbt. Det kan vara allt från en kraftfull dammsugare till mikrofibertrasor och miljövänliga rengöringsmedel. read more


Posted by on

Boka flyttstädning av städfirma


Allt fler väljer idag att ta hjälp av en flyttfirma för att få städningen utförd. Det är ett snabbt och enkelt sätt för dig att få hela bostaden flyttstädad, utan att du faktiskt behöver lyfta ett finger. Du kan således fokusera helt på packningen eller lägga tiden på sådant du tycker är viktigare eller roligare.

I Sverige finns det gott om bra och professionella flyttfirmor och städföretag som erbjuder flyttstädning. Vill du ha det snabbaste och bekvämaste alternativet är en städfirma något du bö

Industridammsugare

r använda dig av. Dock är det viktigt att vara medveten om att en professionell flyttstädning kan kosta dig en hel del, även om du använder dig av RUT-avdraget för att sänka dina kostnader. En flyttstädning för en trea på 80 kvadrat ligger på ca 7000-8000 kronor innan RUT-avdraget. Det blir alltså en kostnad på hela 3500-4000 kronor efter RUT. Har du en liten budget är det bättre att du försöker genomföra flyttstädningen själv. Du kan alltid anlita ett företag för enstaka utrymmen, t.ex. hjälp med enbart köket.


Posted by on

Flyttstädning – anlita eller göra jobbet själv?


Står du i valet och kvalet huruvida du ska genomföra flyttstädningen själv eller om du ska ta hjälp av proffsen? Då är du långt ifrån ensam. Detta är nämligen en mycket vanlig fundering och en tanke som slår de allra flesta som ska byta bostad. För några är det en självklarhet att göra jobbet själv, medan andra ringer direkt till närmaste städfirma för att få professionell hjälp med RUT-avdrag. Det finns både fördelar och nackdelar med att anlita såväl som att göra jobbet själv. Här nedan kommer vi att titta närmare på vilka aspekter du bör ha i åtanke innan du bestämmer dig för vad som passar just dig bäst.

Flyttstäda på egen hand
Att flyttstäda på egen hand är något människor har gjort sedan urminnes tider. Förr fanns inga städbolag du kunde anlita för uppgiften. När städbolagen sedan ploppade upp var det många som ansåg att det var för dyrt. Att flyttstäda själv är således fullt möjligt och något som många gör vid varje flyttillfälle. En flyttstädning är dock mycket omfattande och det är något som är bra att veta om. Ett vanligt misstag är att avsätta alldeles för kort tid för städningen. Även en mindre lägenhet kan ta flera dagar att städa igenom. Oftast är det utrymmen som kök och badrum som tar längst tid, men räkna med 2-3 dagar allt som allt. Det är mycket jobb för den som också har en vardag att sköta och barn som ska tas omhand. Till skillnad från städföretag är det dock ett helt kostnadsfritt alternativ som ger dig bra träning och motion. Det enda du behöver betala för är dina egna städredskap och rengöringsprodukter.


Posted by on